Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης χορηγείται άμεσα και χωρίς καμία άλλη διατύπωση, ισχυρή βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης στους συμμετέχοντες και αντίγραφό της, με σχετικό πιστοποιητικό στην ξενοδοχειακή μονάδα που εργάζονται, προκειμένου να είναι διαθέσιμα για την χρησιμοποίησή τους στη διαδικασία κατάταξης σε αστέρια.

Επιπρόσθετα η βεβαίωση αυτή ως προερχόμενη από πιστοποιημένη δομή και εκπαιδευτές μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό στοιχείο οπουδήποτε, όπως:

  • Ενώπιον δικαστηρίων.
  • Σε δημόσιες υπηρεσίες
  • Για την προώθηση του ξενοδοχείου και της περιοχής.

Επιπρόσθετα απονέμεται στην επιχείρηση ειδικό σήμα που πιστοποιεί το γεγονός σε 4 γλώσσες πλέον της Ελληνικής (Αγγλικά - Γερμανικά - Γαλλικά και Ρώσικα), προκειμένου να αξιοποιηθεί κατάλληλα από τους υπευθύνους marketing.

Μοιράσου αυτή τη δημοσίευση

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter