Η εκπαιδευτική διαδικασία του Hotel Security βασίζεται στα διεθνή πρότυπα εκπαίδευσης ενηλίκων και περιλαμβάνει πρωτότυπο υλικό που ανταποκρίνεται απόλυτα στα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά δεδομένα ασφάλειας ξενοδοχειακών μονάδων.

Πληρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 7 στοιχείο 11.1 της υπ αριθ. 216/2015 απόφασης του Υπουργείου Τουρισμού όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, επιβραβεύοντας τις ξενοδοχειακές μονάδες που θα εκπαιδεύουν κατ' έτος το 10% του προσωπικού τους με 150 επιπλέον μόρια κατάταξης σε αστέρια.

Υλοποιείται, δια ζώσης, εξ' αποστάσεως ή με blended learning, με τρόπο που δεν επηρεάζει τη λειτουργία της επιχείρησης, ενώ μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το ΛΑΕΚ.

Σχεδιάσθηκε να λειτουργεί παράλληλα και συμπληρωματικά με το πρόγραμμα κατάρτισης Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας, του Κέντρου Μελετών Ασφαλείας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, απευθύνεται αποκλειστικά σε ξενοδοχοϋπάλληλους και αποτελείται από πέντε ετήσιους κύκλους των 22 ωρών ο καθένας, που στοχεύουν:

  • Στη δημιουργία της απαραίτητης κουλτούρας ασφαλείας.
  • Στη σύνδεση του ατομικού συμφέροντος με την πορεία της επιχείρησης.
  • Στην ανάδειξη του ρόλου της συνεργασίας στην πρόληψη ατυχημάτων και εγκληματικών πράξεων.
  • Στην απόκτηση βασικών γνώσεων νομοθεσίας.
  • Στην καλλιέργεια του ενδιαφέροντος και της ικανότητας διάκρισης του κινδύνου.
  • Στην δημιουργική σύνθεση και μετάδοση της πληροφορίας.
  • Στο χειρισμό "ειδικών πελατών" και
  • Στην αποτελεσματική πρώτη ανταπόκριση σε έκτακτα περιστατικά.

Οι εκπαιδευτές στο σύνολό τους είναι ε.α. ανώτατοι αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας, με πολύχρονη εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, και απόλυτοι γνώστες του αντικειμένου "Τουρισμός και Ασφάλεια", έχοντας υπηρετήσει επί σειρά ετών σε καίριες θέσεις ευθύνης.

Μοιράσου αυτή τη δημοσίευση

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter