Πρώτη προτεραιότητα της εκπαίδευσης είναι η καλλιέργεια στον υπάλληλο του ξενοδοχείου, υγιούς πνεύματος συνεργασίας, με βάση τον σεβασμό στην ιεραρχία, την ενίσχυση του θάρρους της γνώμης και της αποδοχής των τελικών αποφάσεων του προϊσταμένου και της διεύθυνσης, συνδέοντας το συμφέρον της επιχείρησης με το δικό του, ανεξάρτητα αν αυτό αφορά θέματα ασφάλειας ή όχι, με αποτέλεσμα τη συνειδητή συνεργατικότητα και τη συνολική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η επιλογή αυτή ήρθε σαν αποτέλεσμα εμπεριστατωμένης έρευνας και μελέτης ομάδας ε.α. ανώτατων αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, που ξεκίνησε το 2012 και κράτησε δύο χρόνια, με σκοπό τα αποτελέσματά της να αξιοποιηθούν για τη βελτίωση του προγράμματος κατάρτισης στελεχών εταιριών παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, στα πλαίσια των διαδικασιών πιστοποίησης τους από το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

Σύμφωνα με αυτά, ανάμεσα στις σημαντικότερες προϋποθέσεις για την αποτελεσματική προστασία ενός οργανισμού ή επιχείρησης από εγκληματική ενέργεια ή ατύχημα, συγκαταλέγονται: ή υγιής συνεργασία του συμβατικού προσωπικού μεταξύ του και η ανάδειξη του συλλογικού συμφέροντος έναντι του ατομικού γιατί:

  • Απαλλάσσει τον εργαζόμενο από μεγάλο μέρος του άγχους.
  • Δημιουργεί ευνοϊκότερες συνθήκες εκπαίδευσης και βελτίωσης της απόδοσής του επί του βασικού αντικειμένου εργασίας.
  • Με λιγότερο άγχος και καλύτερη γνώση του βασικού του αντικειμένου ο υπάλληλος μπορεί ευκολότερα να διακρίνει το αταίριαστο, το διαφορετικό ή το επικίνδυνο στο χώρο εργασίας του.
  • Η λογική του συλλογικού συμφέροντος και η ταύτιση του ατομικού με το συμφέρον της επιχείρησης του υπαγορεύει αυτό να το μετατρέψει σε πληροφορία.
  • Η πληροφορία φτάνει απευθείας και έγκαιρα στον αρμόδιο, χωρίς ενδιάμεσους στρεβλώσεις και καθυστερήσεις.
  • Είναι πρόθυμος και ο ίδιος να συμβάλλει στην άρση της επικινδυνότητας, θεωρώντας μάλιστα κτήμα του την επιτυχία αυτή.

Μοιράσου αυτή τη δημοσίευση

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter