Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 216/2015 απόφαση του Υπουργείου Τουρισμού, άρθρο 7, στοιχείο 11.1 του πίνακα, μοριοδότησης ξενοδοχειακών μονάδων για την κατάταξη σε αστέρια, η εκπαίδευση ποσοστού 10% κατ' έτος σε θέματα που αφορούν τον Τουρισμό και την Ασφάλεια διάρκειας μεγαλύτερης των 20 ωρών δίνει 150 επιπλέον μόρια.

Ο εκπαιδευτικός μας οργανισμός, ο οποίος είναι πιστοποιημένος από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης επιπέδου 2 και επίσημος συνεργάτης του Κέντρου Μελετών Ασφαλείας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, για τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων κατάρτισης σε θέματα παροχής υπηρεσιών ιδιωτικής ασφάλειας, διαθέτει αυτό ακριβώς το σεμινάριο, χορηγώντας παράλληλα απευθείας και όλες τις βεβαιώσεις και πιστοποιητικά που απαιτούνται τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ξενοδοχείου.

Επιπροσθέτως προσφέρει τη δυνατότητα 5ετούς συνεργασίας με πολύ χαμηλότερο κόστος, εξασφαλίζοντας ότι το ξενοδοχείο σας θα διατηρήσει την μοριοδότηση καθ' όλη τη διάρκεια της 5ετίας που ισχύει και η κατάταξη.

Μοιράσου αυτή τη δημοσίευση

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter