Για να ενεργοποιήσετε το Voucher που έχετε στην κατοχή σας παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα που ακολουθεί προκειμένου να μας αποσταλεί με Email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση.

Τα στοιχεία αυτά:

  1. Στο σύνολό τους είναι απαραίτητα προκειμένου να χορηγηθούν στην επιχείρηση και τον εργαζόμενο οι σχετικές βεβαιώσεις εκπαίδευσης και να εκδοθούν τα προβλεπόμενα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών.
  2. Δεν καταγράφονται – τηρούνται σε διαδικτυακή βάση δεδομένων και το σχετικό Email που τα περιλαμβάνει διαγράφεται αμέσως μετά την καταχώρησή τους στα προβλεπόμενα από το νόμο φορολογικά κ.λ.π. έντυπα.
  3. Θα τύχουν χειρισμού αποκλειστικά από τους αρμόδιους υπαλλήλους και φοροτεχνικούς της επιχείρησης και δεν θα διατεθούν για κανένα λόγο σε οποιοδήποτε τρίτο, πλην των περιπτώσεων που η υποχρέωση αυτή προκύπτει από νόμο ή δικαστική απόφαση, έναντι φορέων του κράτους.

Ένα αντίγραφο του mail αυτού θα λάβετε αυτόματα στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα δηλώσετε.

Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τα παραπάνω παρακαλούμε επικοινωνήστε τηλεφωνικά με το τμήμα Γραμματείας ή προσκομίστε το Voucher στα γραφεία της εταιρίας μας για ενεργοποίηση.

Τα πεδία με "*" είναι υποχρεωτικά

Αριθμός Voucher:*
Τίτλος Ξενοδοχείου*
Επωνυμία Εταιρίας:*
Α.Φ.Μ.:*
Δ.Ο.Υ.:*
Περιφέρεια:*
Δήμος:*
Οδός - Αριθμός:*
Ταχυδρομικός Κώδικας:*
Ονοματεπώνυμο Επαφής:*
E-mail:*
Τηλέφωνο:*
Εφόσον έχετε μόνο ένα εργαζόμενο για εκπαίδευση, συμπληρώστε τα απαιτούμενα στοιχεία παρακάτω επί της φόρμας. Στην περίπτωση που οι προς κατάρτιση εργαζόμενοι είναι περισσότεροι αφήστε κενά τα πεδία που ακολουθούν και υποβάλετε σχετικό πίνακα που να περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία αυτά για καθ' ένα από αυτούς.
Απαραίτητα στοιχεία εργαζομένου: Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, Αριθμός Α.Μ.Κ.Α., Θέση Εργασίας, Προσωπικό Email.
Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων:doc. docx, xls, xlsx.
Εξυπακούεται ότι έχετε τη σύμφωνη γνώμη του/των εργαζομένων σας για την ενέργεια αυτή.
Ονοματεπώνυμο Καταρτιζομένου:
Α.Μ.Κ.Α. Καταρτιζόμενου
Πατρώνυμο:
Θέση Εργασίας:
E-mail Καταρτιζομένου:
Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων:doc. docx, xls, xlsx.
Υποβολή Πίνακα Εργαζομένων:
Διάβασα και αποδέχομαι τους όρους που περιγράφονται παραπάνω καθώς και τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας:*
Recaptcha Word Verification:
 

Μοιράσου αυτή τη δημοσίευση

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter