Εφόσον το επιτρέπει ο συνολικός ο αριθμός των εκπαιδευομένων, η δια ζώσης εκπαίδευση μπορεί να πραγματοποιηθεί και στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου ύστερα από συμφωνία.

Σ' αυτή την περίπτωση προτείνεται το μικτό σύστημα (blended learning), το οποίο πλεονεκτεί έναντι των υπολοίπων μορφών καθώς ουσιαστικά πρόκειται για πρακτική εφαρμογή γνώσεων στον ίδιο το χώρο εργασίας του υπαλλήλου.

Μοιράσου αυτή τη δημοσίευση

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter