Τα στελέχη των συνεργαζόμενων ξενοδοχειακών μονάδων, δικαιούνται και πρέπει να γνωρίζουν από υπεύθυνη πηγή:

  • Το ισχύον περιβάλλον ασφάλειας.
  • Κάθε νέα τεχνολογία και μεθοδολογία που αναπτύσσεται διεθνώς σχετικά με την ασφάλεια.
  • Τις επιδόσεις του προσωπικού στην εκπαίδευση και φυσικά τα λάθη και τις αδυναμίες που παρατηρήθηκαν.

Για το λόγο αυτό, εκτός από την δυνατότητα επικοινωνίας που μπορούν να έχουν με τους ίδιους τους εκπαιδευτές, όποτε αυτό είναι απαραίτητο. Κατ' έτος θα οργανώνονται ημερίδες, στις οποίες θα μπορούν ελεύθερα να συμμετέχουν, έχοντας την ευκαιρία εκτός των άλλων να μεταφέρουν εμπειρίες και να αναζητήσουν λύσεις σε προβλήματα μέσα από το δημιουργικό διάλογο συμβάλλοντας παράλληλα, με τον τρόπο αυτό και στη βελτίωση της εκπαίδευσης.

Μοιράσου αυτή τη δημοσίευση

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter