Hotel Security - Σεμινάριο για ξενοδοχοϋπαλλήλους που προσφέρει 150 μόρια στη διαδικασία αστεροποίησης.

Το ξενοδοχείο εκ του νόμου, είναι ένας χώρος που συγκεντρώνει ταυτόχρονα τα χαρακτηριστικά του δημόσιου, του ιδιωτικού με τη γενική του έννοια και του αυστηρά προσωπικού. Αν σε αυτό προσθέσουμε και τον κατά κανόνα μεγάλο αριθμό εργαζομένων και εξωτερικών συνεργατών, τότε σχηματίζεται η εικόνα μιας εγκατάστασης που δεν μπορεί παρά να αποτελεί ξεχωριστή κατηγορία, από πλευράς ασφαλείας από μόνη της, ανάγοντας το Hotel Secyrity Managment, σε ξεχωριστό και ιδιαίτερα ευαίσθητο κλάδο αυτού που ονομάζουμε Ιδιωτική Ασφάλεια.

Από τι κινδυνεύει όμως ένα ξενοδοχείο και κατ' επέκταση οι άνθρωποι, με όποια ιδιότητα κι αν έχουν, που βρίσκονται σ' αυτό; Οι ποίο συχνές αιτίες είναι τα ατυχήματα και η μικροεγκληματικότητα, σπανιότερα οργανωμένες ληστείες και κλοπές αντικειμένων ιδιαίτερα μεγάλης αξίας ενώ τα τελευταία χρόνια προέκυψε και ο κίνδυνος της τρομοκρατίας, που όμως επί Ευρωπαϊκού εδάφους καταγράφηκε μόνο ένα κρούσμα στο Παρίσι και αυτό σε δημόσιο και προσιτό από όλους τμήμα. Για τον τελευταίο μάλιστα (κίνδυνο) πρόσφατα διεθνείς οργανισμοί με πρώτη τη Europol προειδοποιούν για σοβαρό ενδεχόμενο τρομοκρατικών ενεργειών από μέλη και οπαδούς του ISIS επί ευρωπαϊκού εδάφους σε τουριστικές περιοχές, όπου δυνητικοί στόχοι είναι και τα ξενοδοχεία.

Στη Χώρα μας σε γενικές γραμμές μπορούμε να πούμε ότι μέχρι σήμερα,σε ξενοδοχεία, δεν έχουν καταγραφεί σοβαρά περιστατικά που να έχουν κάνει το γύρο του κόσμου και να έχουν θέσει σε κίνδυνο ζωές, πράγμα που οπωσδήποτε δεν είναι τυχαίο και αντανακλά αφενός το περιβάλλον ασφάλειας που προσφέρει η Χώρα και αφετέρου τις προσπάθειες που καταβάλλονται από τις ίδιες τις επιχειρήσεις στον τομέα αυτό.

Δεν είναι τυχαίο ότι ένα μεγάλο ποσοστό των ατόμων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ιδιωτικής φύλαξης, εργάζεται σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, ούτε αποτελεί υπερβολή να πούμε ότι και οι ίδιοι οι ξενοδόχοι, με τον τρόπο του ο καθένας, συμβάλλουν σ' αυτό καθώς κατά κανόνα έχουν προσωπική αντίληψη για τα τεκταινόμενα στην επιχείρησή τους.

Ως ένα βαθμό το ίδιο συμβαίνει και με τους ξενοδοχοϋπαλλήλους οι οποίοι σε σημαντικό ποσοστό θεωρούν, πολύ σωστά, τους εαυτούς τους κομμάτι της επιχείρησης, συνδέοντας την προσωπική τους ευημερία με την πορεία του ξενοδοχείου.

Είναι όμως αυτά αρκετά; Σίγουρα το ενδιαφέρον σε κάθε περίπτωση αποτελεί το σημαντικότερο κίνητρο, όμως εκείνο που κάνει τη διαφορά είναι η γνώση.

Η γνώση σ' αυτή την περίπτωση δυστυχώς δεν είναι αυτονόητη, ούτε εμπεριέχεται στην βασική εκπαίδευση των επαγγελμάτων του τουρισμού. Όπου υπάρχει έχει αποκτηθεί εμπειρικά ή αποσπασματικά και δεν ανταποκρίνεται στο μοντέλο συνολικής διαχείρισης του όποιου κινδύνου, που ξεκινάει από την πρόληψη και καταλήγει στον περιορισμό των ζημιών και την επικοινωνιακή διαχείριση του περιστατικού, στη βάση ενός συνεργατικού σχεδίου.

Το προτεινόμενο σεμινάριο αποσκοπεί στο να δώσει αυτές ακριβώς τις γνώσεις στο βαθμό που απαιτείται ανά επίπεδο, σε όλους τους ξενοδοχοϋπαλλήλους, συμβάλλοντας στην ουσιαστική αναβάθμιση της ασφάλειας, σε όλους ανεξαιρέτως τους τομείς της μονάδας.

Μοιράσου αυτή τη δημοσίευση

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter